Địa chỉ: Phòng 1211, Tòa Sapphire 1, Gold Mark City – 136 Hồ Tùng Mậu -Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội

 

Căn hộ 3D 01
Căn hộ 3D 01

 

Căn hộ 3D 02
Căn hộ 3D 02

 

Căn hộ 3D 03
Căn hộ 3D 03

 

Căn hộ 3D 04
Căn hộ 3D 04

 

Căn hộ 3D 05
Căn hộ 3D 05

 

Căn hộ 3D 06
Căn hộ 3D 06

 

Căn hộ 3D 07
Căn hộ 3D 07

 

Căn hộ 3D 08
Căn hộ 3D 08

 

Căn hộ 3D 09
Căn hộ 3D 09